Skip to content

Posts from the ‘Tekst’ Category

“Het grootste deel van alle menselijke uitingen is plagiaat” – Mark Twain

11 May 2012

niels

Tekst

Mark Twain

In een brief aan de doofstomme Helen Keller, die verdacht werd van plagiaat op 12 jarige leeftijd, schreef Mark Twain ‘The bulk of all human utterances is plagiarism’. Enkele mooie citaten daaruit;

For substantially all ideas are second-hand, consciously and unconsciously drawn from a million outside sources, …

It takes a thousand men to invent a telegraph, or a steam engine, or a phonograph, or a telephone or any other important thing—and the last man gets the credit and we forget the others.

Lees de volledige brief op Letters of Note.

Waarom is Free Culture belangrijk?

10 May 2012

niels

Tekst

Free Culture gaat over vrij zijn; vrij zijn om te creëren, te innoveren, jezelf te uiten en anderen te bekritiseren. Wij vullen de holle term “vrijheid” in met creativiteit en daarmee meedoen in onze samenleving. Zodat we kunnen doorbouwen op de ideeën van degene die voor ons kwamen, zodat we cultuur kunnen maken. Wij willen dat mensen de mogelijkheid hebben om hun creativiteit te uiten. Wettelijke obstakels die creativiteit en innovatie tegenhouden proberen we weg te nemen. Technologische en sociale middelen proberen we beschikbaar maken om die creativiteit en innovatie te stimuleren. Weg met de bedreigingen voor vrijheid van meningsuiting en maak gezonde discussies mogelijk. Te restrictieve controle op intellectuele eigendom zal niet alleen innovatie schaden; het kan (en zal) worden gebruikt als een wapen om critici en tegenstanders het zwijgen op te leggen.
Lees meer